Anunț de presă – decembrie 2024

Anunț finalizare proiect finanțat prin Măsura 4.1.1 “Retehnologizarea societății Dream Development SRL cu scopul refacerii capacității de reziliență”

29.12.2023

Dream Development SRL, cod de identificare fiscală 27173143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/550/2010, cu sediul în localitatea Deva,Piata Victoriei Nr. 2 clădire IPH, cam.010 demisol, județul Hunedoara, anunță finalizarea proiectului nr. cod RUE: 1753, intitulat: “Retehnologizarea societății Dream Development SRL cu scopul refacerii capacității de reziliență” co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 08.02.2023.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea Totală a Contractului de Finanțare este de 3.720.005,51 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.323.541,29 lei, echivalent cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată. Obiectivul General al proiectului îl constituie refacerea capacității de reziliență a Dream Development SRL prin utilizarea fondurilor nerambursabile destinate realizării investițiilor necesare consolidării capacității de prestare a lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, prin investiții în echipamente.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15%, față de anul 2020, ca urmare a realizării de investiții în vederea realizării lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Retehnologizarea societății prin realizarea de investiții în echipamente de producției de ultimă generație și autoutilitară necesară desfășurării activității, până la finalul implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 08.02.2023 – 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact Beneficiar

Persoană de contact: Lukacs Lajos
Telefon: 0742284120
e-mail: l.lukacs@dreamdevelopment.ro

Vreți să stabilim o întâlnire?

Doar un apel ne desparte de o discuție la unul din birourile noastre, sediul Dvs. sau chiar de pe teren.

  • 0742 284 120