Despre proiect

Dream Development SRL, cu sediul în Municipiul Deva, B-ul Decebal, bloc R, scara E, etaj 2, ap. 58, județul Hunedoara, a derulat începând cu data de 06.07.2018 proiectul intitulat: “Tehnologia viitorului, sursa de creștere a companiei Dream Development SRL” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 2543/06.07.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Codul MySMIS: 115416.

Scopul proiectului:

Obiectivul general al societății pe termen lung este consolidarea și îmbunătățirea poziției pe piață, prin diversificarea activității (conform cerințelor din piață), extinderea pieței și perfecționarea activității. Solicitantul dorește sa devină un furnizor complex al serviciilor topografice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • diversificarea activității de topografie cu 100%,
  • extinderea pieței prin pătrunderea pe piața națională și internațională (Europeană), obținerea unui număr de 10 clienți noi pentru noua activitate de topografie,
  • creșterea cifrei de afaceri a companiei cu 200%, față de anul 2016.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

  • creșterea capacității de producție
  • crearea a unui loc nou de muncă

Proiectul s-a implementat la adresa: Odorheiu Secuiesc, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 2, județul Harghita, în perioada 06.07.2018 – 31.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.019.714,90 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.386.377,50 lei (din care ajutor de stat regional pentru investiții: 2.305.877,00 lei și Ajutor de minimis: 80.500,50 lei).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.