Anunț de presă – martie 2023

Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 4.1.1
Retehnologizarea societății Dream Development SRL cu scopul refacerii capacității de reziliență”

10.03.2023

Dream Development SRL, cod de identificare fiscală 27173143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/550/2010, cu sediul în localitatea Deva, B-dul Decbal, bloc R, scara E, etaj 2, ap. 58, județul Hunedoara, derulează începând cu data de 06.02.2023 proiectul nr. cod RUE: 1753, SMIS 160360, intitulat: “Retehnologizarea societății Dream Development SRL cu scopul refacerii capacității de reziliență” co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 06.02.2023.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea Totală a Contractului de Finanțare este de 3.720.005,51 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.323.541,29 lei, echivalent cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15%, față de anul 2020, ca urmare a realizării de investiții în vederea realizării lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Retehnologizarea societății prin realizarea de investiții în echipamente de producției de ultimă generație și autoutilitară necesară desfășurării activității, până la finalul implementării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de contact Beneficiar

Persoană de contact: Lukacs Lajos
Telefon: 0742284120
e-mail: l.lukacs@dreamdevelopment.ro

Vreți să stabilim o întâlnire?

Doar un apel ne desparte de o discuție la unul din birourile noastre, sediul Dvs. sau chiar de pe teren.

  • 0742 284 120